onsdag

Intervjuonsdag

Dax för intervjuer. Nya städare ska anställas och intervjuas. Funderar lite på vad man kan fråga, Vilket rengöringsmedel anser du att man ska använda vi skurning av toalettsits? Har du gått moppkurs (det har jag, nämligen)? Använder du vid något tillfälle samma trasa då du skurar toalett och köksbänk?
Jag vet i alla fall vad jag inte ska fråga (för det gör min chef så bra :-O):
Är du frisk?
Är du alltid frisk?
Är dina barn friska?
Är de alltid friska?

Inga kommentarer: